Nazvanie mobilnogo menu
Kindergarten
location:
year:
size:
status:
team:
Viktor Zotov, Roman Slyadnev, Dmytro Matviіshyn, Anna Pashynska, Sviatoslav Gotsko, Anton Sukhar
executive drawings
813 m²
2016
Ivano-Frankivsk
Location
Masterplan
«Hill-Hole»
Traditional house of region Ivano-Frankivsk
Traditional house of region Ivano-Frankivsk
Anthill as icon
Build up
Searching of the form
Related projects