Nazvanie mobilnogo menu
Kindergarten
kindergarten in Ivano-Frankivsk
location:
year:
program:
size:
status:
team:
Viktor Zotov, Roman Slyadnev, Dmytro Matviіshyn, Anna Pashynska, Sviatoslav Gotsko
concept, executive drawings
813 m²
kindergarten
2016
Ivano-Frankivsk, Ukraine
Location
Masterplan
«Hill-Hole»
Traditional house of region Ivano-Frankivsk
Traditional house of region Ivano-Frankivsk
Anthill as icon
Build up
Searching of the form