Nazvanie mobilnogo menu
Leonardo
SPS Commerce office
1 600 m2
2020
location:
year:
size:
status:
team:
completed
Kyiv
photographer:
Andriy Avdeenko
Viktor Zotov, Oleksii Svetlichny, Oleksii Tryhub, Ievgen Artamonov, Anton Sukhar, Andriy Puchinin

Related projects