Nazvanie mobilnogo menu
Novyi Podil
urban development
Viktor Zotov, Roman Slyadnev, Anton Sukhar, Oleksii Svetlichny, Zoreslava Pendeliuk, Maksym Lysogora
concept
16 ha
2018
Kyiv
Architectural Prescription (nl), CANactions (ua)
location:
year:
size:
status:
team:
collaborators:
Location
Situation
Site
Development regulations. Typical block
Zoning
Architectural and spatial accents
Master Plan
Section on new Passage
Underground floor plan
Section on Naberezhno-Khreshchatyts'ka St
Related projects