Nazvanie mobilnogo menu
Underground SC
crossroads of Sinna St. and Zhovtneva St.
Viktor Zotov, Mariya Pakhomova, Anton Oliynik, Sergey Ferley
concept
10 000 m²
2009
Poltava
location:
year:
size:
status:
team:
Section
Related projects