Nazvanie mobilnogo menu
Office of KCF Roshen
interiors of the new administrative block at the Kiev factory "Roshen"
Viktor Zotov , Mariya Pakhomova, Yurij Larionov, Iryna Tsyba, Nastya Ponomaryova, Anton Oliynik, Olga Tarasova
completed
1300 m²
office
2012
Kyiv, Ukraine
location:
year:
program:
size:
status:
team: