Nazvanie mobilnogo menu
Dwelling house on Syretska
residential house on the Syretska str.
Viktor Zotov, Anna Stognii, Dmitrii Lukashevich, Denis Matvienko
concept
10000 m²
residential house
2005
Kyiv, Ukraine
location:
year:
program:
size:
status:
team: